Е-книга: Excel за сметководители и финансиски аналитичари

1.800,00ден

Excel за сметководители и финансиски аналитичари

од д-р Весна Мицајкова

 

Категорија

Книгата Excel за сметководители и финансиски аналитичари е наменета за сите оние, коишто сакаат да се обучат за користење на оваа програма. Книгата ги разработува основните, како и напредните алатки на Excel програмата преку практични примери од сметководственото работење и финансиската анализа. Покрај техничката обука за програмско користење, книгата ќе ви укаже на можните начини за анализа на податоците и интерпретирање на резултатите.

Намената и за почетници и за напредни корисници, со совладување на техниките објаснети во оваа книга, ќе ги совладате поголемиот дел од функционалностите на Excel програмата.

Совладувањето на содржините на оваа книга треба да го надополните со користење на Excel документот, во кој се содржани податоците од разработените примери и кој го добивате во прилог со оваа електронска книга.

Содржина:

Основи на Excel за финансиска анализа

Претставување на Excel екранот

Брзо мени

Главно мени

Табла за формула

Ќелија и работна табела

Работен лист

Работење во работната табла

Креирање на табели

Општо форматирање ќелии

Форматирање на содржината на ќелијата

Уредување на табелата

Креирање на формули

Копирање и залепување (Copy/Paste/Paste Special)

Користење на функции

Креирање на графикони

Сочувување и печатење на Excel документите

Задачи за вежбање

Напредна организација на податоци

Сортирање и филтрирање на податоци

Пресметка на меѓузбирови (Subtotal)

Валидација на податоци

Отстранување дупликати

Задачи за вежбање

Напредна анализа на податоци

Работа со Pivot табели

What-If (Што-Ако) анализа

Примена на Excel Solver

Користење на функциите ROUND, SUMIPRODUCT и комбинирање на Excel функции

Користење на функциите ROUND, SUMIF/S, COUNTIF/S и AVERAGEIF/S 91

Користење на LOOKUP функциjата

Задачи за вежбање

Напредно форматирање на податоци

Условно форматирање (Conditional Formatting)

Заштита на ќелиите, работните листови и целиот Excel документ

Означување на извршените промени

Креирање на заеднички документ

Додавање и уредување на Header и Footer

Задачи за вежбање

Статистичка анализа на податоци

Превземање на Excel додатоците за статистичка анализа на податоци

Дескриптивна статистика

Корелациска анализа на податоци

Задачи за вежбање

За авторот